VZW wetgeving

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
België - Belgique - Belgien - Belgium

De volledige VZW wetgeving wordt per 1 januari 2019 hervormd. De nieuwe wetboek komt in werking per 1 mei 2019. Nieuwe verenigingen moeten onmiddellijk voldoen. Voor bestaande verenigingen is de wet van kracht vanaf 1 januari 2020. Bestaande verenigingen hebben tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen, tenzij b.v. de verhuis van de hoofdzetel nieuwe statuten vereisen.

Bestuurders kunnen elk persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de vereniging of door derden als gevolg van het niet-naleven van de nieuwe wetgeving.

Dus kunnen we beter zo spoedig mogelijk, en zeker voor 2014, nieuwe statuten maken (afhankelijk van de impact). Statuten worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Specifieke wijzigingen[edit]

Een vzw kan failliet gaan vanaf 1 mei 2018.

Het begrip handelaar verdwijnt op 1 november 2018 en wordt vervangen door onderneming (inclusief vzw's). Vanaf 1 november 2018 worden organisaties ook als een onderneming beschouwd, ook al doen ze geen economische activiteit.

Een BTW-nummer, en BTW-aangifte is enkel vereist indien er een economische activiteit is.

De wet van 27 juni 1921 en de wijzigingen sinds 2 mei 2002 verdwijnen (met uitzondering van Europese politieke partijen en stichtingen).

Referenties naar de oude wet en zijn wijzigingen vervallen.

Het nieuwe wetboek noemt Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De speciale formulieren en procedures voor vzw's vervallen en worden geïntegreerd in de wettelijke administratie voor ondernemingen.

Nieuwe terminologie[edit]

Nodig om het onderstaande beter te begrijpen:

Nieuwe terminologie
Oude naam Nieuwe benaming
Vereniging zonder Winstoogmerk Vereniging zonder Winstuitkering
Raad van bestuur Bestuursorgaan, bestuur
Bestuurders Leden van het bestuursorgaan, bestuurders
Huishoudelijk reglement Intern reglement
Dagelijks bestuur
Rechtbank van koophandel Ondernemingsrechtbank
Toegetreden lid Aangesloten lid

Verplichte vermeldingen[edit]

Zie boek 2 en 9 van de nieuwe wet.

Niet langer verplichte vermeldingen[edit]

 • De oprichters moeten niet meer worden vermeld in de statuten (maar worden wel geregistreerd in het Staatsblad en de ondernemingsrechtbank)
 • Zeteladres hoeft niet meer vermeld in de statuten (worden wel geregistreerd in het Staatsblad en de ondernemingsrechtbank)
  • Gevolg: geen algemene vergadering en geen statuswijziging bij verhuis (het bestuursorgaan beslist)
 • Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 • Wijze van uitoefenen van de bevoegdheden van het bestuursorgaan

Veranderingen[edit]

Rechtsgeldigheid[edit]

 • Dwingende bepalingen van het wetboek zijn altijd van toepassing (conflicten met eigen statuten worden als niet geschreven beschouwd)
 • Aanvullende bepalingen kunnen ongedaan, of gewijzigd worden in de eigen statuten

Micro-vzw[edit]

Most of non-profit organisations belong to the category of micro-vzw:

Not more than 1 matching criteria:

 • Year average of more than 10 FTE
 • Yearly Turnover of more than 700.000 EUR excl. TVA
 • Year end balance of more than 350.000 EUR

Jaarrekening[edit]

Vereenvoudigde jaarrekening, als kleine vzw, indien niet meer dan 1 kenmerk wordt overschreden

 • een jaargemiddelde van max 5 werknemers
 • in totaal 334 500 euro aan andere dan recurrente ontvangsten (excl. BTW)
 • in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen
 • in totaal 1 337 000 euro aan schulden

Voor micro-vzw's wordt nog een microschema worden bepaald. Een commissaris is niet vereist voor kleine vzw's.

Publicaties[edit]

 • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
 • VSDC vzw Review, nr. 175, maart-april-mei 2017, p. 10
 • VSDC vzw Review, nr. 177, september-oktober 2017, p. 8
 • VSDC vzw Review, nr. 179, januari-februari 2018, p. 13
 • VSDC vzw Review, nr. 180, 2018, p. 4-5
 • VSDC vzw Review, nr. 182, september-oktober 2018, p. 4
 • VSDC vzw Review, nr. 183, november-december 2018, p. 6, 10
 • VSDC vzw Review, nr. 184, januari-februari 2019, p. 3, 17
 • VSDC vzw Review, nr. 185, maart-april 2019, p. 3
 • VSDC vzw Review, nr. 186, juni-juli-augustus 2019, p. 3, 5, 10
 • VSDC vzw Review, nr. 187, september-oktober 2019, p. 5
 • VSDC vzw Review, nr. 188, december 2019, p. 3

Externe links[edit]

Zie ook[edit]