VZW wetgeving

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

De volledige VZW wetgeving wordt per 1 januari 2019 hervormd. Nieuwe verenigingen moeten onmiddellijk voldoen. Voor bestaande verenigingen is de wet van kracht vanaf 1 januari 2020. Bestaande verenigingen hebben tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen.

Bestuurders kunnen elk persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de vereniging of door derden als gevolg van het niet-naleven van de nieuwe wetgeving.

Dus kunnen we beter zo spoedig mogelijk, en zeker voor 2014, nieuwe statuten hebben (afhankelijk van de impact).

Wijzigingen[edit]

Vanaf 1 mei 2018 kan een vzw failliet gaan.

Het begrip handelaar verdwijnt op 1 november 2018 en wordt vervangen door onderneming (inclusief vzw's). Vanaf 1 november 2018 worden organisaties ook als een onderneming beschouwd, ook al doen ze geen economische activiteit.

De wet van 27 juni 1921 en de wijzigingen sinds 2 mei 2002 verdwijnen (met uitzondering van Europese politieke partijen en stichtingen).

Referenties naar de oude wet en zijn wijzigingen vervallen.

Het nieuwe wetboek noemt Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De speciale formulieren en procedures voor vzw's worden geïntegreerd in de wettelijke administratie voor ondernemingen.

Nieuwe terminologie[edit]

Nodig om het onderstaande beter te begrijpen:

Nieuwe terminologie
Oude naam Nieuwe benaming
Raad van bestuur Bestuursorgaan
Bestuurders Leden van het bestuursorgaan

Verplichte vermeldingen[edit]

Zie boek 2 en 9 van de nieuwe wet.

Niet langer verplichte vermeldingen[edit]

 • De oprichters moeten niet meer worden vermeld in de statuten (werden/worden wel geregistreerd in het Staatsblad en de ondernemingsrechtbank)
 • Zeteladres wordt niet meer vermeld in de statuten (worden wel geregistreerd in het Staatsblad en de ondernemingsrechtbank)
  • Gevolg: geen algemene vergadering en geen statuswijziging bij verhuis (het bestuursorgaan beslist)
 • Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 • Wijze van uitoefenen van de bevoegdheden van het bestuursorgaan

Veranderingen[edit]

Rechtsgeldigheid[edit]

 • Dwingende bepalingen van het wetboek zijn altijd van toepassing (conflicten met eigen statuten worden als niet geschreven beschouwd)
 • Aanvullende bepalingen kunnen ongedaan, of gewijzigd worden in de eigen statuten

Micro-vzw[edit]

Most of non-profit organisations belong to the category of micro-vzw:

Not more than 1 matching criteria:

 • Year average of more than 10 FTE
 • Yearly Turnover of more than 700.000 EUR excl. TVA
 • Year end balance of more than 350.000 EUR

Publicaties[edit]

 • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
 • VSDC vzw Review, nr. 175, maart-april-mei 2017, p. 10
 • VSDC vzw Review, nr. 177, september-oktober 2017, p. 8
 • VSDC vzw Review, nr. 180, 2018, p. 4-5
 • VSDC vzw Review, nr. 182, september-oktober 2018, p. 4
 • VSDC vzw Review, nr. 183, november-december 2018, p. 6, 10
 • VSDC vzw Review, nr. 184, januari-februari 2019, p. 3, 17
 • VSDC vzw Review, nr. 185, maart-april 2019, p. 3
 • VSDC vzw Review, nr. 186, juni-juli-augustus 2019, p. 3, 5, 10
 • VSDC vzw Review, nr. 187, september-oktober 2019, p. 5
 • VSDC vzw Review, nr. 188, december 2019, p. 3

Externe links[edit]

Zie ook[edit]