Verplichte vermeldingen op uitgaande documenten

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
België - Belgique - Belgien - Belgium
België - Belgique - Belgien - Belgium
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Verplichte vermeldingen op alle documenten uitgaande van de vzw:

Artikel 11 van de (oude) wet schrijft voor dat al de akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder winstuitkering, de naam van de vereniging moeten vermelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'vereniging zonder winstoogmerk' of door de afkorting 'vzw' en het adres van de zetel van de vereniging. Deze verplichting moet strikt nageleefd worden. Indien dit niet het geval is, kan dit de persoonlijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van stukken waarop deze vermeldingen niet aangebracht zijn. De naam van de vzw die moet vermeld worden, is diegene die in de statuten bepaald is. Een afkorting kan eveneens, indien deze ook in de statuten vermeld is.

De volgende benamingen kunnen dus gebruikt worden zoals opgenomen in de statuten:

 • Wikimedia Belgium
 • Wikimedia België
 • Wikimédia Belgique
 • Wikimedia Belgien
 • Wikimedia BE

Nieuwe wetgeving[edit]

Voorbeeld van e-mail signature

Geert Van Pamel
Voorzitter


Iedereen betrekken bij vrije kennis

Wikimedia België vzw
Antwerpselaan 40
B-1000 Brussel
+32 471 82 20 26 (voice/sms/Signal/Telegram/WhatsApp)
Onderneming 0563.775.480 - RPR Brussel - Niet BTW-plichtig
www.wikimedia.be • info@wikimedia.be

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 2019 bepaalt dat de volgende informatie op alle uitgaande documenten moet worden vermeld, met inbegrip van b.v. e-mails:

 1. naam van de rechtspersoon (vereniging)
 2. de rechtsvorm: vzw
 3. zetel: volledig adres
 4. het ondernemingsnummer
 5. het rechtspersonenregister: "RPR" gevolgd door de locatie van de bevoegde rechtbank
 6. officieel e-mail adres en web site
 7. indien van toepassing, of de vereniging in vereffening is

Er is geen vast formaat, enkel een lijst van verplichte vermeldingen. Bij het niet opvolgen van deze verplichting kunnen bestuurders persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden.

Het is belangrijk dat dit geldt voor alle documenten, dus ook footers van b.v. web sites en uitgaande e-mail berichten.

Implementatie[edit]

Deze aansprakelijkheid geldt voor iedereen die opdrachten uitvoert in naam van de vereniging en dus niet enkel voor bestuurders, effectieve leden, aangesloten leden, personeelsleden, medewerkers, vrijwilligers,...

External links[edit]

 • VSDC Review nr. 188, november-december 2019, p. 9

Zie ook[edit]

References[edit]