BTW

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

De belasting op de toegevoegde waarde is een heel complexe wetgeving (WBTW). Het principe is een consumententaks, omdat bedrijven betaalde BTW kunnen terugvorderen t.o.v. de ontvangen BTW. Op zich is deze belasting een rechtvaardige belasting omdat enkel het gebruik of de aankoop van goederen en diensten wordt belast. Wie niet consumeert (niet kan consumeren wegens te weinig inkomen) betaalt geen belasting.

Vrijstelling voor vzw's

[edit]

vzw's kunnen worden vrijgesteld via art. 44 van de BTW wetgeving.[1] Dit moet worden vermeld op alle uitgaande facturen. Er zijn strenge beperkingen: er mag geen (systematische) economische activiteit gebeuren (anders wordt de vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting).

Gevolgen:

  • Geen BTW aanrekenen bij het uitschrijven van facturen
  • Geen terugvorderen van betaalde BTW
  • Geen jaarlijkse btw-aangifte vereist
  • Bij buitenlandse aankopen moet wel een bijzondere btw-aangifte worden ingediend.

Bij het schrijven van offertes moet telkens worden duidelijk gemaakt dat de vzw bedragen inclusief BTW verwacht, omdat betaalde BTW niet kan worden gerecupereerd.

Uitgaande facturen

[edit]

Uitgaande facturen moeten de melding "Vrijstelling van B.T.W. op goederen en diensten - art. 44, §2 van het B.T.W.-wetboek". Dit impliceert dat er geen BTW wordt verrekend.

Toch belasting betalen

[edit]

Vzw's betalen dus wel degelijk belasting:

  • BTW (op aankopen) => vzw's kunnen de betaalde BTW niet recupereren
  • gemeentelijke belastingen
  • mogelijks de jaarlijkse taks op vzw's (successierechten),

maar geen rechtspersonenbelasting (er is wel een aangifteplicht).

Het vervolg van dit artikel is enkel van toepassing op btw-plichtige ondernemingen en organisaties.

Jaarlijkse klantenlisting

[edit]

vzw's die economische activiteiten hebben zijn BTW-plichtig, moeten toch een BTW-nummer aanvragen en een jaarlijkse BTW-listing indienen.

BTW-plichtige vzw’s moeten vóór 31 maart de jaarlijkse klantenlisting (ook wel BTW-listing genoemd) indienen. Op deze klantenlisting worden alle klanten met een Belgisch BTW-nummer vermeld aan wie de vzw in het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. BTW) gefactureerd heeft. De lijst vermeldt per klant het totaalbedrag en het totaalbedrag van de BTW. De klantenlisting moet elektronisch ingediend worden via Intervat.

Aanvraag BTW nummer

[edit]

De wet is veranderd op 20 december 2018 op basis van de Europese wetgeving. Nu moet een BTW-nummer expliciet worden aangevraagd met de vermelding dat de omzet kleiner is dan 25.000 EUR en dus vrijstelling wordt gevraagd.

Via formulier 604A, met keuze van vrijstelling (kader III).

Wijzigingen moeten telkens worden gemeld voor 1 juni (gebaseerd op het vorige boekjaar).

Geen elektronische registratie mogelijk.

Applicatie

[edit]
[edit]

Vroegere wetgeving:

Zie ook

[edit]

References

[edit]
  1. Isabel Demeyere, Marc Govers, Philippe Van Damme, Jean-Pierre Vincke. Vademecum voor de VZW. Intersentia. 2019. p. 255. ISBN 978-94-000-1095-6 - (Q89368756)