BTW

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
State Coat of Arms of Belgium.svg

Belasting op de toegevoegde waarde.

Jaarlijkse klantenlisting[edit]

BTW-plichtige vzw’s moeten vóór 31 maart de jaarlijkse klantenlisting (ook wel BTW-listing genoemd) indienen. Op deze klantenlisting worden alle klanten met een Belgisch BTW-nummer vermeld aan wie de vzw in het vorige voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. BTW) gefactureerd heeft. De lijst vermeldt per klant het totaalbedrag en het totaalbedrag van de BTW. De klantenlisting moet elektronisch ingediend worden via Intervat.

Vrijstelling[edit]

vzw's kunnen worden vrijgesteld via art. 44 van de BTW wetgeving.

De wet is veranderd op 20 december 2018 op basis van de Europese wetgeving. Nu moet een BTW-nummer expliciet worden aangevraagd met de vermelding dat de omzet kleiner is dan 25.000 EUR en dus vrijstelling wordt gevraagd.

Gevolgen:

  • Geen BTW aanrekenen bij het uitschrijven van facturen (moet worden vermeld op de factuur)
  • Geen jaarlijkse aangifte
  • Geen terugvorderen van betaalde BTW

Aanvraag BTW nummer[edit]

Via formulier 604A, met keuze van vrijstelling (kader III).

Wijzigingen moeten telkens worden gemeld voor 1 juni (gebaseerd op het vorige boekjaar).

Geen elektronische registratie mogelijk.

Applicatie[edit]

External links[edit]

Vroegere:

Zie ook[edit]