WMBE AVG/GDPR privacyverklaring

Uit Wikimedia Belgium
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Taal: English • Deutch • français • Nederlands
Logo Wikimedia België
België - Belgique - Belgien - Belgium
APPROVED

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) wereldwijd van kracht voor alle EU-burgers. Wikimedia België verplicht zich als Belgische organisatie strikt aan de regels te houden.

Daarom beschrijven we hier hoe we privégegevens verwerken als gevolg van het lidmaatschap van Wikimedia België, een interactie met vrijwilligers, een interactie met de Wikimedia website, of een interactie met derden.[1]

Dataregister

Als kleine nationale non-profitorganisatie houden we slechts een beperkte lijst met privégegevens bij. Alle gegevens worden verstrekt door het lid, vrijwilliger, of derde partij. We bewaren en verwerken de volgende informatie:

Private data-elementen
Data-element Dataverwerking
Naam en voornaam Identificatie van leden en derden

Registratie lidmaatschap, binnenkomende betalingen, registratie van fiscale giften

Adres
Aanspreking en geslacht Gepaste aanspreking
e-mailadres Versturen van nieuwsbrief, contacteren van leden, uitnodiging algemene vergadering
Voorkeurtaal en andere talen Aangepaste mededelingen in uw eigen taal
Geboorteplaats Dubbele namen kunnen onderscheiden
Geboortedatum
Telefoonnummer Mondelinge contacten voor zover nodig en gewenst
Start- en einddatum toegetreden lidmaatschap Beheren van lidmaatschap
Start- en einddatum effectief lidmaatschap
Laatste betalingsdatum lidmaatschap
Reden van effectief lidmaatschap
Wikimedia gebruikersnaam Beheren van lidmaatschap,[2] deelname aan activiteiten[3]
Bankrekeningnummer Enkel verplicht voor personen die een onkostennota indienen, of om facturen, lidmaatschap, of giften te betalen.

Wordt enkel bijgehouden voor de verwerking van de onkostennota of de betalingstransactie.

Rijksregisternummer Niet opgeslagen. Enkel voor de wettelijke registratie van bestuursleden

Gegevenselementen voor de mailinglijst: e-mailadres en voorkeurstaal.

Gegevensitems die niet worden opgeslagen:

  • We slaan de bankrekeningnummers van derden niet op; deze zijn alleen beschikbaar in onze bankrekeningtransacties wanneer een lid zijn (jaarlijks) lidgeld betaalt, of een rechtstreekse vrije bijdrage, of wanneer onkostennota's of facturen worden betaald. Banktransacties worden 10 jaar bijgehouden.

Gegevensopslag

We gebruiken Google Suite voor non-profitorganisaties, welke dezelfde regels volgt als 'G Suite for Education', en voldoet aan de GDPR-regels. Meer informatie:

Gegevensbescherming

We wijzen onze eigen beheerder aan om de gegevens te beschermen. Alleen de lidmaatschapbeheerder kan privégegevens bijwerken.

Toegang tot gegevens

Het bestuursorgaan, de adviseurs van het bestuur en projectleiders van Wikimedia België hebben leesrechten tot de bovenstaande gegevens. Het rijksregisternummer van bestuursleden wordt doorgegeven aan de overheid, zoals de wet voorschrijft.

Gegevensverwerking

Alleen het beheerteam van Wikimedia België kan de bovenstaande gegevens verwerken. Privégegevens worden niet meegedeeld of overgedragen aan derden. Alleen de federale overheid (KBO/UBO) gebruikt het rijksregisternummer. De Commissie Fonds Vrienden van Wikimedia België ontvangt naam- en adresgegevens voor fiscale giften. De Koning Boudewijnstichting verzorgt de verwerking van de fiscale attesten.

Toestemming

Leden zijn aangesloten leden of effectieve leden.

De leden stemmen ermee in dat de bovenstaande gegevens worden opgeslagen en verwerkt als gevolg van iemands lidmaatschap. Leden hebben het recht om de bovenstaande gegevens te raadplegen en kunnen vragen om deze aan te passen.

De Belgische VZW-wet vereist dat we permanent registraties bijhouden over lidmaatschap van effectieve leden (zelfs na ontslag).

Gegevens aanpassen

Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of aanpassen, stuur dan een e-mail naar admin@wikimedia.be. Gegevens kunnen op aanvraag worden gewist in zoverre dat dit toegelaten is door de wetgeving en het de verwerking van de gegevens niet in gevaar brengt.

Cookie compliance

Wikimedia België maakt alleen gebruik van strikt noodzakelijke cookies, waarvoor geen toestemming van de gebruiker nodig is. De MediaWiki software verwerkt de gebruikerslogins via SUL (Single User Login). De volgende strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt op Wikimedia-platformen:

Persistentie Naam Beschrijving Functie Vervaldatum
Session cookies bewikiSession Unieke Session ID Beheer de sessies. Biedt functionaliteit zoals het inloggen op Wikimediaprojecten. Vervalt na het sluiten van de browser.
Persistent cookies bewikiUserID Uniek intern gebruikers-ID Helpt je te identificeren op de wiki, en houdt je ingelogd... 365 dagen, als de gebruiker kiest voor 'Keep me logged-in'. Anders 30 dagen.
bewikiUserName Unieke Gebruikersnaam, zoals gekozen door de gebruiker - ofwel een pseudoniem ofwel een echte naam

Voor niet-aangelogde (anonieme) gebruikers wordt het IP-adres gebruikt als tijdelijke gebruikersidentificatie, wanneer gebruikers wijzigingen aanbrengen aan de inhoud van de website.

Voorkeurencookies kunnen worden gebruikt door andere Wikimedia-sites, gekozen door elke ingelogde gebruiker, zoals gedocumenteerd in Wikimedia Foundation Cookie statement.

Wikimedia België gebruikt geen statistische cookies, noch marketing cookies, noch cookies van derden.

De publieke website wikimedia.be gebruikt geen sessiecookies. Er wordt geen authenticatie uitgevoerd.

Juridische kennisgeving

  • De vereniging Wikimedia België deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia-organisaties, echter zonder hiermee een statutaire band te hebben.
  • Wikimedia België is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Wikipedia en aanverwante projecten.
  • Gebruikersbijdragen aan Wikipedia en aanverwante projecten zijn onderworpen aan de regels van de Gebruikersgemeenschap en de Wikimedia Foundation.
  • De Wikimedia logo’s zijn eigendom van de Wikimedia Foundation.

De bovenstaande regels zijn ondergeschikt aan de nationale of internationale wetgeving. We voldoen tevens aan onze statuten, de vzw-wetgeving en het UBO register.[4]

Notes and references

  1. VSDC Review 177, Sep-Oct 2017, p. 4 - Nieuwe regels privacy en databescherming: belangrijk voor ELKE vzw
  2. Gratis lidmaatschap voor actieve Wikimedia-gebruikers
  3. Contact via MediaWiki e-mail utility
  4. VSDC Review 175, Mar-Apr-May 2017, p. 13 - Het inzagerecht door effectieve leden

Externe links

Wikimedia Foundation