WMBE AVG/GDPR privacyverklaring

Uit Wikimedia Belgium
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo Wikimedia België
APPROVED

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)" wereldwijd van kracht voor alle EU-burgers. Wikimedia België moet zich als Belgische organisatie strikt aan de regels houden.

Daarom beschrijven we hoe we privégegevens verwerken als gevolg van het lidmaatschap van Wikimedia België.

Dataregister

Als kleine nationale non-profitorganisatie houden we slechts een beperkte lijst met privégegevens bij. Alle gegevens worden verstrekt door het lid. We bewaren en verwerken de volgende informatie:

Private data elementen
Data element Data verwerking
Naam en voornaam Registratie lidmaatschap
Adres
Aanspreking en geslacht Gepaste aanspreking
e-mailadres Versturen van nieuwsbrief, contacteren van leden, uitnodiging algemene vergadering
Voorkeurtaal en andere talen Aangepaste mededelingen in uw eigen taal
Geboorteplaats Dubbele namen kunnen onderscheiden
Geboortedatum
Telefoonnummer Mondelinge contacten voor zover nodig/gewenst
Start- en einddatum toegetreden lidmaatschap Beheren van lidmaatschap
Start- en einddatum effectief lidmaatschap
Laatste betalingsdatum lidmaatschap
Reden van effectief lidmaatschap
Wikimedia gebruikersnaam[1]
Bankrekening nummer Enkel verplicht voor personen die een onkostennota indienen. Wordt enkel bijgehouden voor de verwerking van de onkostennota
Rijksregisternummer Enkel voor de wettelijke registratie van bestuursleden

Gegevenselementen voor de mailinglijst: e-mailadres en voorkeurstaal

Gegevensitems die niet worden opgeslagen:

  • We slaan de bankrekeningnummers van leden niet op; deze zijn alleen beschikbaar in onze bankrekeningtransacties wanneer een lid zijn (jaarlijks) lidgeld betaalt, of een vrije bijdrage. Banktransacties worden 10 jaar bijgehouden.

Gegevensopslag

We gebruiken Google Cloud voor non-profitorganisaties.

Gegevensbescherming

We gebruiken Google Cloud voor non-profitorganisaties. We wijzen onze eigen beheerder aan om de gegevens te beschermen. Alleen de lidmaatschapbeheerder kan privégegevens bijwerken.

Toegang tot gegevens

Bestuursleden en projectleiders van Wikimedia België hebben leesrechten tot de bovenstaande gegevens. Alleen bestuursleden hebben toegang tot het rijksregisternummer van andere bestuursleden.

Gegevensverwerking

Alleen het beheerteam van Wikimedia België kan de bovenstaande gegevens verwerken. Privégegevens worden niet meegedeeld of overgedragen aan derden. Alleen de federale overheid (KBO/UBO) gebruikt het rijksregisternummer.

Toestemming

Leden zijn toegetreden leden of effectieve leden.

De leden stemmen ermee in dat de bovenstaande gegevens worden opgeslagen en verwerkt als gevolg van iemands lidmaatschap. Leden hebben het recht om de bovenstaande gegevens te raadplegen en kunnen vragen om deze aan te passen.

De Belgische VZW-wet vereist dat we permanent registraties bijhouden over effectief lidmaatschap van effectieve leden (zelfs na ontslag).

Gegevens aanpassen

Als u uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen, stuur dan een e-mail naar info@wikimedia.be. Gegevens kunnen op aanvraag worden gewist in zoverre dat dit toegelaten is door de wetgeving en het de verwerking van de gegevens niet in gevaar brengt.

Google Cloud for Nonprofits

We gebruiken Google Cloud voor non-profitorganisaties. Google Cloud voor non-profitorganisaties volgt dezelfde regels als 'G Suite for Education' en voldoet aan de GDPR-regels. Meer informatie:

Juridische kennisgeving

De bovenstaande regels zijn ondergeschikt aan de nationale of internationale wetgeving. We moeten tevens voldoen aan de vzw-wetgeving en het UBO register.

Externe links

Notes and references

  1. Gratis lidmaatschap voor actieve Wikimedia-gebruikers