Talk:Statutes/nl

From Wikimedia Belgium
(Redirected from Talk:Statuten)
Jump to navigation Jump to search

Beste , In deze statuten staan fouten - wettellijke fouten . ik zal verbeteringen aanbrengen waarbij de definitieve tekst zichtbaar is en de verbeterde stukken in strikethrough . teskt in italics moet overgebracht worden naar een ander document (bvb reglement van inwendige orde --DerekvG (talk) 10:31, 23 June 2012 (UTC)Reply[reply]

 • aantal effectieve leden - voor dit soort vereniging zou ik een minimaal aantal effectieve leden van 5 of zelf 7 wille voorstellen --DerekvG (talk) 11:04, 23 June 2012 (UTC)Reply[reply]
 • de statuten moeten uitmaken of aangesloten leden enkel natuurlijke personen mogen zijn of ook rechtspersonen kunnen zijn en hoe hun representatie is
 • hoewel ik effectieve leden zou beperken tot natuurlijke personen - indien niet heb ik reeds enkele verduidelijkingen gemaakt waardoor bepaald wordt hoe een natuurlijke persoon effectief lid een rechtspersoon effectief lid kan vertegenwoordigen en hoe de stemmen worden bepaald daarna moet dit ook gebeuren voor kandidaten RVB

--DerekvG (talk) 11:20, 23 June 2012 (UTC) --DerekvG (talk) 12:21, 24 June 2012 (UTC)Reply[reply]

Dank voor je aanpassingen. Het kan ook geen kwaad denk-ik om op het einde de statuten te laten doorlichten door een gespecialiseerd advocaat; zo vermijden we problemen. MADe (talk) 17:36, 24 June 2012 (UTC)Reply[reply]

Ben nog volop bezig, een advocaat gaat je een sjabloon geven waarmee hij werkt en dat hij tot in de puntje kent maar dat we zelf moeten aanpassen aan de werkelijkheid van wat deze vereniging gaat worden. ik zou eerder aankloppen bij de VSDC --DerekvG (talk) 21:44, 24 June 2012 (UTC)Reply[reply]

Het had denk ik het handigste geweest om de drie taalversies gelijk te houden om ze dan op 1 juli te kunnen bespreken. Nu heb je de Nederlandstalige versie helemaal veranderd... SPQRobin (talk) 18:45, 26 June 2012 (UTC)Reply[reply]

ik heb niet zo'n moeilijkheden om die te vertalingen te maken maar ik begrijp wat je bedoelt maar ik heb ook maar beperkte hoeveelheid tijd, sorry daar ahd ik niet aan gedacht --DerekvG (talk) 00:49, 1 July 2012 (UTC)Reply[reply]


ik werk e.e.a af en voltooi de vertalingen volgens de inzichten van de vergadering van 1 juli --DerekvG (talk) 12:40, 4 September 2012 (UTC)Reply[reply]

alternatieve tekst delen (niet verwijderen of aanpassen aub)[edit]

rechtspersonen en vennootschappen

Artikel 5.1 - Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (vennootschappen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid) kunnen aangesloten en/of effectief lid zijn. Een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon. De voorwaarden en procedure van die vertegenwoordiging wordt beschreven in het Reglement van Inwendige Orde. <br\> Elke rechtspersoon die wenst aangesloten lid te worden moet zich daartoe schriftelijk kandidaat stellen bij de Raad van Bestuur, en een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger voordragen als aangesloten lid -ten persoonlijken titel - volgens de voorwaarden en procedure beschreven in het reglement van inwendige orde.

 1. Elke rechtspersoon die aangesloten lid is en effectief lid wenst te worden moet zich daartoe schriftelijk kandidaat stellen bij de Raad van Bestuur, en een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger voordragen effectief lid -ten persoonlijken titel - volgens de voorwaarden en procedure beschreven in het reglement van inwendige orde.

De bijdrage mag niet hoger zijn dan de grootste van de drie volgende bedragen – 5% van de omzet, 2% van de winst, 10.000 euro – voor een rechtspersoon. Effectieve leden die een effectief lid (rechtspersoon) vertegenwoordigen moeten - indien zij zich willen laten vertegenwoordigen voor hetgeen de uitoefening van het stemrecht van de rechtspersoon betreft - de schriftelijke volmacht ten minste 24 uur voor de aanvang van de zitting overmaken aan de Raad van Bestuur. Voor hun eigen stemrecht moeten zij een aparte volmacht opmaken zoals in de vorige paragraaf beschreven. <br\> RVB Kandidaten voor de RvB : enkel effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van Bestuurder. De kandidaturen moeten aangetekend en schriftelijk worden ingediend bij de RvB ten laatste 15 werkdagen (poststempel van de aangetekende zending geldt als bewijs van de datum van indiening) voor de geplande datum van de zitting van de AV. Laatijdige kandidaturen gelden voor de volgende zitting van de AV.


--DerekvG (talk) 12:42, 4 September 2012 (UTC)Reply[reply]

Opmerkingen na de vergadering van 30 November 2012[edit]

Een algemene opmerking is dat de statuten zo eenvoudig en algemeen mogelijk moeten zijn. Elke wijziging in de statuten kost minstens 120 € (publicatie Staatsblad). Dus moeten we wijzigingen vermijden.

Wikimedia Luxemburg is wel geinteresseerd om mee te werken met Wikimedia België, maar wenst niet formeel in de statuten vermeld te worden. Dit maakt het voor hen (en voor ons) in de toekomst gemakkelijker om een zelfstandige organisatie te worden.

VDSC heeft geen template van statuten; dus zullen we onze eigen tekst moeten schrijven. We hebben echter geen advokaat nodig voor het nalezen van de statuten. Lidmaatschap van VSDC, het voorafgaandelijk opsturen van de statuten, en een afspraak bij VSDC volstaan.

Wij denken dat we de tekst i.v.m. het Quorum volledig kunnen schrappen. Dit is veel te ingewikkeld en zal mogelijks een efficient beslissingsproces in de weg staan.

We moeten opletten dat de statuten ons de vrijheid geven om niet uitsluitend uitnodigingen voor de Algemene Vergadering per post te moeten versturen. We moeten andere vormen van communicatie voorzien b.v. e-mail, web site http://be.wikimedia.org, enz. We moeten onnodige kosten en bureaucratie besparen waar nodig.

Voor de eenvoud denk ik dat we voor het ogenblijk geen RIO (Reglement Interne Orde) nodig hebben; ik stel voor dat we kunnen volstaan met de volgende paragraaf in de statuten. Dit laat ons toch de nodige flexibiliteit zonder complexiteit.

De Raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
In dit huishoudelijk reglement wordt geregeld al wat op grond van deze statuten
regeling behoeft of op andere gronden regeling zal blijken te behoeven.
Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de Raad van bestuur.
De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd
zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten.

Zie verder ook VZW administratie voor de verdere uitwerking van de officiële oprichting.

Geertivp (talk) 20:50, 28 December 2012 (UTC)Reply[reply]

Preambule[edit]

Zo zou ik het stellen:

Het motto van de oprichter van de Wikimedia Foundation, Jimmy Wales, luidt als volgt: Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment.. Deze missie werd als volgt vertaald:

De missie van de Wikimedia Foundation bestaat erin wereldwijd elk individu te machtigen zich te engageren (to empower and engage people) om educatieve kennis (en encyclopedische inhoud (content)) licentievrij te verzamelen en/of te ontwikkelen in publiek domein en wereldwijd te verspreiden.

In samenwerking met een netwerk van chapters, stelt de Foundation de noodzakelijke infrastructuur en het organisationele kader ter beschikking voor de ondersteuning en ontwikkeling van meertalige wikiprojecten en andere initiatieven die deze missie ondersteunen. De Foundation zal alle bruikbare informatie en haar projecten gratis en onbegrensd ter beschikking stellen op het internet.

Een Wikimedia Foundation chapter is beperkt tot zijn geografische regio: in dit geval het grondgebied van Belgie en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Lotje (talk) 15:41, 29 December 2012 (UTC)Reply[reply]

Feedback Lodewijk[edit]

(I'll do this in English to allow broader participation - if necessary additional explanation can be provided in Dutch.)

As discussed before, I gave these statutes (bylaws) an initial review to spot some things I suspect would be major issues or inconveniences. This doesn't replace the more extensive and formal Affiliations Committee review.

 • Preambule: There is too much focus in this preambule on the Wikimedia Foundation. That is a little weird and uncomfortable on one side (you're trying to set up an independent association), it is legally tricky on the other (it might make you target for legal threats). I strongly suggest you totally rework the preambule, and focus it on why this group of volunteers supports the mission they support. Also, please avoid the impression that you're a 'department' (afdeling) of the Wikimedia Foundation. You will be an independent organization. This also applies to other articles (i.e. article 3)

:*We will check with other Wikimedia organisations. Thanks for clarifying this point

 • Numbering: I know this must sound dull, but especially in a multilingual community it is important to be easily able to refer to a phrase with a single number. I suggest you review your numbering scheme and try to make it a little more consistent.

:*good idea. We will adjust this on finalisation of the statutes, to prevent constant renumbering when changing the statutes

 • Membership: I have the general impression that you have quite thorough, complicated and bureaucratic procedures. I'm not sure if you have specific concerns to trigger this, or that this is traditional in Belgium. I would however suggest to see how you can simplify and merge procedures and steps. Otherwise you run the risk that you spend a significant part of your time on membership-related issues.
 • Contributions: 1200 euro maximum? Wow. I would suggest to lower this to the actual amount, since you only need a regular majority to change it anyway.

:*Will check this with the VSDC

 • Quorum: These are very high and unrealistic. I suspect that basically means you can never make decisions on first call. That seems to me like a waste of time and resources. However, these quorums are mostly for extraordinary circumstances. It is not clear what the quorum is for regular business (if none, that might be OK too, but make it explicit).

:*We will research this

(more thoughts to follow)

Feedback Afernand74[edit]

Thanks for the good work. I got two initial remarks --Afernand74 (talk) 08:32, 20 June 2013 (UTC):Reply[reply]

 • Is the location the official headquarters to be carefully located in order to avoid funding problems by one of the Communities? In other words, should it be based in Brussels (ideally City of Brussels)?
  Hey Afernand, there are two things:
  • The location itself: this choice is totally free (bilingual registrations are possible all over the country).
  • The languages itself: filing the vzw/asbl in two languages is possible, you just have to pay the registration twice (152 euro).
  Personally I would go the statutes in Dutch, with unofficial translations in FR/EN, with a HQ in city of Brussels. MADe (talk) 17:23, 20 June 2013 (UTC)Reply[reply]


 • Why not an AISBL (Associations Internationales Sans But Lucratif)/internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) given the international nature of our work and future collaborations with WM FR, WM NL and WM DE? The AISBL/IVZW statutes are much more flexible.
  • Will discuss with the VSDC MADe (talk) 17:23, 20 June 2013 (UTC)Reply[reply]
  • I would advice negatively on an IVZW because your area of operation is not international, while the beklgian chapter does cooperate with other international and national organisations, that doesn't affect the operation proper of this chapter which is national belgian . --DerekvG (talk) 13:49, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]

wijzigingen sinds mijn (derekvg) laatste versie van 2012[edit]

 • Artikel 22 werd verwijdert : Artikel 22 - De RVB kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging delegeren aan een directeur, al dan niet lid van de vereniging. Mits deze benoeming wordt bekrachtigd door de AV (en gepubliceerd in het staatsblad) wordt de aldus benoemde Directeur een orgaan van de vereniging, wiens handtekening de vereniging verbindt en wiens bevoegdheid tegenstelbaar is aan derden. - an sich is dit geen probleem maar dan geldt de wet die geen bekrachtiging door de AV voorziet, waardoor de VB een directuer kan aanstellen wiens bevoegdheid dezelfde is als de gehele RVB ... ik weet niet of je dat wel wilt --DerekvG (talk) 12:43, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • artikel 23 werd verwijdert : het is niet omdat je het verwijdert dat het niet kan, als de AV een comissaris wil aanduiden gaat dit de vereniing veel geld kosten want met het artikle kan een vrijwilliger aangeduid worden zonder het artikel moet dat een bedrijfsrevisor zijn ... imho (checken met vsdc) --DerekvG (talk) 12:46, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • Bij de oprichting moet de oprichtende AV beslissingen nemen zoals de bneoeming van de bestuurders, en die moeten in de oprichitngsacteed (statuten) vermeld worden. --DerekvG (talk) 12:57, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • zou de zetelwijziging niet overlaten aan de AV maar aan de RVB --DerekvG (talk) 12:58, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • waarom werd het hele RIO in de statuten opgenomen ? --DerekvG (talk) 13:03, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • Het vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap geeft het ontslagnemende lid geen enkel recht op terugvordering van betaalde ledenbijdragen, of gelijk welke vordering op de middelen of eigendommen van de vereniging. werd verwijderd, dus als een lid ontslag neemt of ontslagen wordt kan hij/zij allerlei vorderingen maken t.a.w van wikimedia (bijvoorbeeld als zijn bijdragen en gemaakte kosten terugeisen) ik zou hier eens over nadenken jongens ... --DerekvG (talk) 13:08, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • door de versie van het VSDC gaan veel specifieke dingen verloren, bovendien zou ik goed nadenken om dingen vast te leggen in de statuten die beter in een RIO thuishoren, ik weet dat vsdc daar geen voorstander van is. --DerekvG (talk) 13:18, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]
 • mijn versie (inclusief het RIO ) was ingegeven door enkele "oorlogen" die ik in een vzw heb meegemaakt, het gaat daarbij om de macht en de uitoefening van controle. sommige dingen moeten in handen zijn van de AV sommige in handen van de RVB , maar als je een werkbare vereniging wil zou ik persoonlijk kiezen voor de voglende opzet : een AV met een beperkt aantal leden ( en een administrateive procedure om effectief lid te worden) maar wel een groot minimum (aantal bijvoorbeeld een onpaar aantal van meer dan 7 en max 15, dat aantal kan dan groeien naarmate le meer aangelsoten leden krijgt) + een beperkte RVB (min 3 max 7 leden) + een alg directeur die hte dagelijks bestuur doet . de RVB oefent dan teozicht uit op de directeur en komt 6x jaat samen . alle leden zaken en meedereheden dek je af in het RIO --DerekvG (talk) 13:57, 16 August 2013 (UTC)Reply[reply]

Vraag mbt ARTIKEL 8[edit]

De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1200 euro verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De leden worden jaarlijks door de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Hoeveel bedraagt de minimum bijdrage? Katja (talk) 16:42, 31 August 2013 (UTC)Reply[reply]
Katja, dat zal beslist worden door de 1° raad van bestuur (na de oprichting). De reden dat het maximum bedrag zo hoog is, is dat dit ons de vrijheid heeft om ieder bedrag te nemen tussen 0 en 1200 € zonder onze statuten te hoeven aanpassen. Iedere statutswijzing moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en kost ons telkens 160 €. Overigens blijkt verminderen van het "statutair" maximum bedrag niet mogelijk... - Geertivp (talk) 15:23, 1 September 2013 (UTC)Reply[reply]

verwijzing naar belangen vermening staatsrecht[edit]

katja, je hebt een verwijzing gedaan die op vele manieren niet klopt

 1. de betrokken pagina bestaat niet op wikimedia maar op wikipedia
 2. ze staat niet op de engelse wikipedia site maar op de nederlandse [1]
 3. die Belangenconflict_(Belgisch_staatsrecht) gaat over institutionele belangen tussen de federale en regionale overheden (de zegn subsidiariteit) en niet tussen privepersonen en hun functie als bestuurder van een vzw
 4. de verwijspagina [2] verwijst in dat verband naar [3] welk wel gaat over privepersonen en hun functie maar helaas eigenelijk alleen over de nederlandse situatie voor je naar die pagina verwijst moet er dus een stuk over Belgisch recht worden gesproken

--DerekvG (talk) 12:28, 2 September 2013 (UTC)Reply[reply]

Mijn beste DerekvG, ik begrijp niet waarnaar u verwijst. De links die U aangeeft brengen mij helemaal niet verder. Misschien is dit een misverstand, wél grappig. Katja (talk) 13:36, 2 September 2013 (UTC)Reply[reply]

edits december 20 2013[edit]

dames en heren bij het gedetailleerd nalezen van de statuten

 • moet er ofwel in artikel 13 of 15 worden voorzien of bestuurders ook als werknemers van de vereniging worden aangesteld !! mijn advies is om dat wel te doen ,

--DerekvG (talk) 13:42, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]

 • ik zou de RVB door gelijk welke bestuurder laten bijeenroepen herlees art 16--DerekvG (talk) 13:47, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]
 • uitndoigingen getekend door een bestuurder of door een medewerker --DerekvG (talk) 15:16, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]
 • Interim bestuurder gewijziigd --DerekvG (talk) 15:28, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]
 • art 19 handteken bevoegdheid correcter geformuleerd --DerekvG (talk) 15:51, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]
 • art 20 sprak de anderen tegen ofwel zijn ze altijd met twee en kan je geen mandaten aan derden geven (bvb medewerkers of wel zijn ze alleen bevoegd en kan dat wel --DerekvG (talk) 15:56, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]
 • art 33 men is vergetn om de terugbetalign in te schrijven als sanctie in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatige persoonlijk gewin--DerekvG (talk) 17:00, 20 December 2013 (UTC)Reply[reply]

Algemene opmerkingen Taketa[edit]

Geen idee of dit nog wordt meegenomen, maar algemene feedback op de tekst:

 • 12.1 - "opnieuw herkiesbaar" is dubbel. Ik stel voor "herkiesbaar". Verder de vraag hoe vaak herkiesbaar.
 • 14.3 - "moet de raad van bestuur aan interim-bestuurder aanduiden". Aan moet "een" zijn.
 • 15.4 - Er staat geen minimum. Indien er slechts twee bestuurders zijn betekent dit dus dat 1 bestuurder, die dus voldoet aan minstens de helft, in zijn eentje besluiten kan nemen.
 • 19.1 - "banken officiële diensten" moet denk ik een komma tussen "banken, officiële diensten"

Met vriendelijke groet, Taketa (talk) 20:29, 2 September 2014 (UTC)Reply[reply]

Dag Taketa, je opmerkingen zullen meegenomen worden bij het indienen van de documenten. Ik heb de punten aangepast, 15.4 overleg ik met onze juridische adviseur MADe (talk) 21:11, 2 September 2014 (UTC)Reply[reply]

aanpassingen deze pagina[edit]

@User:Romaine kan je mij een paar dagen teogang geven tot deze pagina aub .

@User:DerekvG: Done Done - please indicate when you are ready. Romaine (talk) 00:46, 8 February 2016 (UTC)Reply[reply]
@User:Romaine bedankt is in orde mag weer op slot

Taalfouten[edit]

Hallo, mochten jullie ooit om inhoudelijke redenen de statuten wijzigen, dan zouden jullie misschien ook meteen het taalgebruik even kunnen controleren. Bijvoorbeeld het volgende:

 • Art. 1: « Alternatieve benamingen zijn (...), en kan vertaald worden als "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia Belgien". » – de deelzin na de komma heeft geen onderwerp.
 • Art. 2.2: « mits het in acht nemen van de regels inzake statutenwijziging verder beschreven in deze statuten. » – Het schijnt dat het woord 'mits' in het Belgisch-Nederlands soms anders wordt gebruikt dan in het Nederlands-Nederlands, maar ik betwijfel toch of dit correct is. Alternatieven: vervang 'mits' door bijv. 'op voorwaarde van', of vervang 'mits het in acht nemen' door 'met inachtneming van' of gewoon door 'volgens'. Is deze bepaling trouwens nodig volgens Belgisch recht? In Nederlandse statuten staat gewoonlijk alleen de gemeente, stad of het dorp waar de vereniging gevestigd is, niet het kantooradres, dat bovendien kan afwijken van de statutaire zetel (dus voor een verhuizing is geen statutenwijziging nodig). Het feit dat de statutaire zetel in de statuten staat, impliceert al dat voor wijziging daarvan wél de procedure voor statutenwijziging nodig is, dus dat hoeft niet speciaal vermeld.
 • Art. 3.1: "Wikimedia organisaties": de spatie moet een koppelstreepje zijn (geen taalfout, wel een spelfout).
 • Art. 3.4: 'alle handelingen stellen': is dit een normale uitdrukking? Ik zou gewoon 'alles doen wat' zeggen.
 • Art. 4: "maar ... evenwel" is dubbelop; merkwaardig dat in dit geval een verwijzing naar de procedure verderop in de statuten ontbreekt.

Met vriendelijke groeten, Bever (talk) 00:14, 24 July 2020 (UTC)Reply[reply]

Nieuwe statuten 2020[edit]

Door de nieuwe vzw wet van 2019 waren we verplicht om nieuwe statuten te schrijven. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de statuten beter leesbaar te maken, en enkele dubbele paragrafen te ontdubbelen.

Ik heb de nodige aanpassingen gedaan, tevens vereist door de nieuwe wetgeving. Bedankt voor uw suggesties. Geertivp (talk) 10:28, 31 July 2020 (UTC)Reply[reply]

Goedgekeurd op de BAV van 2020-09-19 - de volgende beperking werd geschrapt:

Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de status van personeelslid van de vereniging, mits goedkeuring door de algemene vergadering.

Geertivp (talk) 07:52, 24 June 2021 (UTC)Reply[reply]

Motivatie:

Geertivp (talk) 19:25, 6 July 2021 (UTC)Reply[reply]

Wij volgen hiermee het advies om werknemers geen bestuurder te laten zijn, omdat dit voor de RSZ belangrijke nadelige consequenties kan hebben voor zowel de werknemer als de vzw (schijnwerknemerschap; schijnzelfstandige). Geertivp (talk) 21:15, 19 September 2021 (UTC)Reply[reply]