Amazone vzw - Wikipedia als instrument voor gender mainstreaming

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Taal: English • Nederlands

Amazone, overkoepelende vrouwenvereniging “Vereniging voor Gendergelijkheid” (Amazonehuis) wordt financieel ondersteund door het Fonds Vrienden van Wikimedia België in het kader van een Wikimedian in Residence project. Dit project wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Amazone vzw - Wikipedia als instrument voor gender mainstreaming
Parameter Waarde
Locatie Amazone, Brussel
Startdatum 1 november 2022
Einddatum 31 juli 2023
Eindrapport 30 september 2023
Budget 4.500 €
Projectcoördinatoren Joline Maenhout
Anna Francoz
Samenwerking Nederlandstalige en Franstalig vrouwenmiddenveld
KBS projectnummer 2022-C5191790-227929

Projectomschrijving[edit]

Onder de coaching van een Nederlandstalige en een Franstalige Wikimedian in Residence willen de stafmedewerk.st.ers uit het Nederlandstalige en Franstalig vrouwenmiddenveld de mogelijkheden van Wikidata en Wikipedia laten ontdekken en hen zo de kans geven om via de Franstalige en Nederlandstalige versie van Wikipedia de eigen werking en hun belangrijkste strijdpunten bekend te maken bij een ruim publiek.

De Amazone-databank “Verenigingen voor Gendergelijkheid”, bevat de coördinaten van 800 verenigingen. Op basis van deze data zullen de medewerkers van het Amazonehuis en externe vrouwenverenigingen worden gesolliciteerd om deel te nemen aan dit project. Het project zal bestaan in het overbrengen van de coördinaten van de deelnemende verenigingen naar Wikidata om deze nadien te verwerken in minimaal 1 Wikipedia-artikel per deelne.e.m.ster. De stafmedewerksters van het Amazone Documentatiecentrum verzorgen zelf minimaal 3 artikels rond de structuur van de vrouwenbeweging.

Communicatie[edit]

Het project kan verwijzen naar de KBS-accounts op sociale media: @Koning.Boudewijnstichting op Facebook, @KBS-FRB op Twitter, King Baudouin Foundation op LinkedIn, kbs_frb op Instagram. Je kan vermelden dat het project wordt gesteund door het Fonds Vrienden van Wikimedia België, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Wikimedia platformen[edit]

Wikimedia beweging[edit]

De Wikimedia vrijwilligers worden opgeroepen om aan project inhoudelijk bij te dragen. Meer informatie volgt.

Zie ook[edit]

External links[edit]