Wikimedian in residence project

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Taal: English • français • Nederlands

Het Fonds Vrienden van Wikimedia België werd op 1 december 2019 opgericht om specifieke initiatieven van Wikimedia België financieel te ondersteunen. Wikimedia België (WMBE) wil in de tweede helft van 2022 drie projecten ondersteunen, die uitgaan van een culturele instelling. Hierbij willen we een Wikimedian in Residence ondersteunen om zulk een project te realiseren. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend ten laatste op 30 april 2022.

Wikimedian in Residence

[edit]

Een Wikimedian in Residence is een project in een museum, bibliotheek, erfgoedcel, archief, onderzoekscentrum of universiteit waar een of meerdere medewerkers (mogelijk deeltijds) worden tewerkgesteld om een project uit te werken waarmee een collectie op Wikimedia-platformen gedocumenteerd wordt en museummedewerkers en het publiek begeleid worden in het gebruiken van de Wikimedia-platformen. Deze projecten lopen typisch in samenwerking met de nationale Wikimedia-vereniging. Wikipedianen zijn vrij om onafhankelijk aan dit project bij te dragen, met respect voor zijn doelstellingen. Dikwijls wordt zulk project ook Wikipedian in Residence genoemd.

Gelijkaardige projecten werden met succes door tientallen instellingen over de ganse wereld toegepast, waaronder de British Library, het British Museum, de Koninklijke Bibliotheek Nederland, het Nationaal Archief en het Rijksmuseum Nederland, het museum van Versailles, de Zwitserse Nationale Bibliotheek, de Smithsonian Institution Archives. Dikwijls wordt rond een specifiek thema gewerkt dat verband houdt met het werkdomein van de organisatie. Ook Wikimedia België wil zulk een project opzetten.

Fonds Vrienden van Wikimedia België

[edit]

Wikimedia België heeft als doel vrije kennis te ontsluiten via de Wikimedia-platformen, ten bate van culturele instellingen en het algemene publiek. We willen het publiek stimuleren om giften over te maken om deze projecten mogelijk te maken.

Het Fonds Vrienden van Wikimedia België werd opgericht om Belgische Wikimedia-initiatieven van culturele instellingen financieel te steunen via fiscaalvriendelijke giften. De Koning Boudewijnstichting heeft het Fonds Vrienden van Wikimedia België erkend op 1 december 2019. Sindsdien worden giften ingezameld en fiscale attesten uitgereikt. Giften komen van particulieren, bedrijven en instellingen. Het Fonds Vrienden van Wikimedia België heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het is een onderdeel van de Koning Boudewijnstichting en wordt beheerd door een Bestuurscomité.

Mogelijke projecten

[edit]

Wikimedia België zoekt sinds 2021 instellingen die een project willen indienen om te genieten van deze ondersteuning. Er kan mogelijks iemand aan het werk gesteld worden in het kader van b.v. een BIS baan, of een andere tewerkstelling voor starters. Er kan ook gewerkt worden met permanent tewerkgestelde werknemers. Een mogelijk project is om een deel van het museumcollectiebeheersysteem te documenteren op Wikidata en aanverwante Wikimedia-platformen, het digitaliseren van archieven, het vrijgeven van mediabestanden op Wikimedia Commons, of het opleiden van personeelsleden in Wikipedia.

Het project moet altijd een verband hebben met cultuur of erfgoed, een sociaal of educatief aspect hebben en in lijn zijn met de doelstellingen van Wikimedia België en van de Koning Boudewijnstichting. De instelling kan aldus een museum, bibliotheek, erfgoedcel, archief, onderzoekscentrum of universiteit zijn.

De instelling moet zorgen voor het opzetten en het opvolgen van het project, voor de administratieve ondersteuning van de tewerkgestelde persoon (contract, personeelsdossier, sociale en fiscale administratie, arbeidsreglementering, verzekering, kantoor, werkmiddelen) en voor de inhoudelijke en financiële rapportering.

Het Fonds Vrienden van Wikimedia België zorgt voor een deel van de financiële inbreng, na goedkeuring van het project door het bestuurscomité. De Koning Boudewijnstichting betaalt de facturen, na oplevering en validatie.

Wikimedia België wil het project mee begeleiden en adviezen geven over hoe de Wikimedia-platformen kunnen worden gebruikt. Hierbij kan het ook de hulp van derden inroepen.

Wat?

[edit]

Een Wikimedian in Residence project omvat het volgende:

 • Een persoon kan worden betaald om GLAM medewerkers op te leiden en te begeleiden in het gebruik van de Wikimedia platformen en tools om de GLAM catalogus/materiaal te documenteren
 • Mogelijks kunnen ook andere projectkosten worden vergoed
 • Uiteindelijk doel: afbeeldingen uploaden naar Wikimedia Commons, gegevens registreren op Wikidata, artikels schrijven op Wikipedia
 • Kleine projecten met een cultureel, educatief, erfgoed en/of sociaal doel
 • Gedeeltelijk gefinancierd door het Fonds Vrienden van Wikimedia België
 • Project gelinkt aan de Wikimedia platformen

Waarom?

[edit]
 • kunnen inzetten van personeel
 • de human resources bij erfgoedinstellingen zijn beperkt
 • Wikimedia België heeft geen eigen personeel
 • opleveren van projecten die groter zijn dan edit-a-thons
 • de mogelijkheid om meer te doen dan eenmalige projecten (periode van 6 maanden)
 • meer impact hebben
 • instellingen en de Wikimedia gemeenschap beter laten samenwerken
 • erfgoedinstellingen en musea aanmoedigen om met Wikimedia samen te werken
 • museumcatalogi delen
 • museumcollecties bekend maken bij het publiek
 • de Wikimedia-gemeenschap in België uitbreiden en duurzaam maken

Mogelijke opdrachten

[edit]
 • Collectiebeheer: een metadatamodel opstellen voor Wikidata:
  • Vastleggen van data-elementen die kunnen worden geëxporteerd uit het collectiebeheersysteem (op basis van de rechten van het museum)
  • Identificeren van de overeenstemmende Wikidata properties
  • Opstellen van het datamodel
  • Bekijken hoe andere musea gelijkaardige projecten gedaan hebben (Koninklijke Bibliotheek Nederland, het Nationaal Archief en het Rijksmuseum Nederland)
 • Het collectiebeheersysteem klaarmaken voor de export.
 • Controleren welke items er al in Wikidata zitten.
 • Export/import van collectiebeheersysteem naar Wikidata, mogelijks Wikimedia Commons, en Wikipedia.
 • De drie systemen onderling koppelen
 • Wikipedia schrijfsessies mee helpen organiseren en begeleiden.
 • Uitwerken van de strategie samen met de instelling.
 • Documenteren van de gevolgde procedure.
 • Communicatie naar de buitenwereld.
 • Betrekken van scholen of universiteiten?

Partners en verantwoordelijkheden

[edit]
Samenvatting van de verantwoordelijkheden
Partner Verantwoordelijkheid
Instelling Indienen van de projectaanvraag
Project setup en dagelijkse opvolging
Personeelsadministratie
Selectie van personeelsleden
Project- en financiële rapportering
Bestuurscomité Fonds
Vrienden van Wikimedia België
Goedkeuring van het project
Instelling, meemoo, WMBE, derden Algemene begeleiding
Koning Boudewijnstichting Goedkeuren van de financiële rapportering
Betaling van de facturen

Overzicht

[edit]
 • Wikimedia België: initiatiefnemer
 • Fonds Vrienden van Wikimedia België: financiering
 • Koning Boudewijnstichting: administratie van de projecttoelage
 • Culturele instellingen: uitvoering en rapportering
 • Wikimedia-gemeenschap: samenwerking

Verantwoordelijkheden Wikimedia België (WMBE)

[edit]
 • Initiatiefnemer van het project
 • Opzetten van fondsenwervingscampagnes (website, banner, nieuwsbrief)
 • Contact opnemen met culturele instellingen
 • Informatie verstrekken over de projectvereisten
 • Advies geven over Wikimedia-platformen (conventies, documentatie, hulpmiddelen)
 • Zoeken naar technische samenwerking met derden (meemoo, andere musea, WMNL, WMFR, Wikipedianen met ervaring)
 • Intermediair naar de grotere Wikimedia-gemeenschap

Verantwoordelijkheden Fonds Vrienden van Wikimedia België

[edit]
 • Het comité werd aangevraagd door Wikimedia België (WMBE)
 • Erkend door, en maakt deel uit van de Koning Boudewijnstichting (KBS)
 • Evalueren en selecteren van de projecten
 • Bepalen van de budgetten
 • Goedkeuren van de projecten

Verantwoordelijkheden Koning Boudewijnstichting

[edit]
 • Uitvoeren van de administratie
 • De contracten tussen de partijen opstellen
 • In ontvangst nemen van giften van burgers en bedrijven
 • Fiscale administratie
  • Verstrekken van attesten inkomstenbelasting aan schenkers (burgers en ondernemingen)
 • Aanvaarding van de projecten
 • Valideren van de facturen
 • Betalen van de projectfacturen
 • Financiële verslagen

Verantwoordelijkheden culturele instelling

[edit]
 • Conceptie van het project
 • Projectaanvraag
 • Personeelsadministratie
  • Betalen van de salarissen en andere personeelskosten
  • Sociale zekerheid, inkomstenbelasting, enz.
  • Verzekering van de WiR
 • Ter beschikking stellen van werkruimte
 • Uitrusting (laptop, scanner)
 • Dagelijkse opvolging van de voortgang van het project
 • Opleveren van de doelstellingen, rapportering
 • Facturatie (aan de KBS)

Voorwaarden

[edit]
 • Het project kan niet reeds gefinancierd zijn door de Koning Boudewijnstichting.
 • Het project moet conform zijn met de conventies van de Wikimedia-platformen.
  • Opladen van items in Wikidata die van algemeen belang zijn (niet: b.v. dat een gedrukt boek van een auteur in de bibliotheek beschikbaar is => deze informatie blijft in het bibliotheeksysteem)
  • Wel: registreren dat een originele pentekening in de collectie of het archief beschikbaar is.
 • Het project wordt gesteund voor een maximum bedrag van 5500 €

Vermijden van conflict of interest

[edit]

De gewone werking van Wikimedia België maakt geen deel uit van een project van het Fonds. Het bestuurscomité van het Fonds en Wikimedia België zijn onafhankelijke entiteiten.

Oproep voor projecten!

[edit]
Hoe u succesvol kunt samenwerken met Wikipedia
 • Stuur uw aanvraag naar projects@wikimedia.be
 • Uiterste datum: 30 april 2022
 • Uitvoering: tweede helft van 2022 (6 maand bij voorkeur)
 • Maximum 5500 € per project
 • De instelling is vrij om zelf extra vergoedingen en budgetten te voorzien.
 • Wat verwachten we?
  • Document: niet meer dan 6 pagina's (bij voorkeur PDF)
  • inhoudelijk:
   • wat is het project?
   • waarom stelt u het project voor?
   • welke culturele, educatieve, sociale resultaten kunnen worden verwacht?
  • administratie:
   • wie is verantwoordelijk?
   • waar wordt het georganiseerd?
   • wie zal ondersteuning verlenen?
   • welke middelen zijn beschikbaar?
   • planning van het project
   • begroting

Zie ook

[edit]