Nieuwsbrief Oktober 2021

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Taal: English • français • Nederlands


Iedereen Wiki in Coronatijden

[edit]

De Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei heeft sinds 2020 meerdere activiteiten georganiseerd in samenwerking met Wikimedia België en vrijwilligers uit de Wikimedia-gemeenschap. Er werden 2 webinars georganiseerd om de liefhebbers van erfgoed aan te zetten lokaal erfgoed te beschrijven op Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata. Op basis hiervan wordt een QR-code aangebracht op geselecteerd erfgoed, waardoor bezoekers in hun eigen taal de Wikipedia-pagina kunnen lezen op hun smartphone.

Prijsuitreiking Wiki Loves Pajottenland Zennevallei

[edit]

Deze zomer werden er in totaal 674 foto’s opgeladen voor de campagne Wiki Loves Pajottenland Zennevallei, waarvan 190 foto’s door individuele vrijwilligers. Hieruit heeft een zevenkoppige jury 20 winnende foto’s geselecteerd die elk een prijs zullen krijgen op de prijsuitreiking op 3 december in Kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Inschrijven, CST ticket en mondmasker is verplicht.

Wiki Loves Heritage 2021

[edit]

De Wiki Loves Heritage 2021 fotocampagne werd afgesloten op 30 november met 1402 opgeladen foto’s. Een jury zal de foto’s beoordelen. De prijsuitreiking volgt in februari.

Schrijfsessie “Rethinking Economics” aan de ULB

[edit]

Op 28 oktober werd een schrijfsessie georganiseerd aan de faculteit economie van de ULB over bekende vrouwelijke economisten die nog geen Wikipedia-artikel hadden.

Wikimedia conferentie Nederland

[edit]

Op 13 november ging de WikiconNL conferentie virtueel door, wegens corona. Geert Van Pamel presenteerde een sessie over hoe Wikimedia België activiteiten organiseert die ondersteund worden door Wikidata en andere Wikimedia-platformen.

Publieksgeschiedenis UGent Vakgroep geschiedenis

[edit]

Op 16 november ging er aan de Universiteit Gent een sessie door over Publieksgeschiedenis waar studenten een voordracht kregen over het belang van het kenbaar maken van archieven voor het publiek, voor de Wikimedia-gemeenschap en voor de academische wereld. Er werd kritisch nagedacht en gediscussieerd over de neutraliteit en de diversiteit van Wikipedia en de aanverwante platformen. Het resultaat zijn een zestiental nieuwe Wikipedia artikelen.

Partnership met “Welcome To My Garden”

[edit]

Wikimedia België is sinds november een partner van het project Welcome To My Garden dat als doel heeft trage wegen te beschrijven op Wikimedia-platformen en OpenStreetMap (fietsers en wandelaars).

Museumpas voor vrijwilligers

[edit]

Wikimedia-vrijwilligers die zich een nationale museumpas wensen aan te schaffen kunnen hiervoor via een onkostennota vergoed worden. Dit laat hen toe om een jaar lang vele Belgische musea gratis te bezoeken en foto’s te nemen van rechtenvrije collectiestukken, waardoor er nog meer foto’s kunnen worden opgeladen naar Wikimedia Commons en gebruikt worden als illustratie op Wikipedia. Voorwaarde is wel een degelijk ingevulde onkostennota, een digitale kopie van het betalingsbewijs, dat de Wikipedia-gebruikersnaam wordt medegedeeld op de onkostennota, en er inderdaad foto’s worden opgeladen.

De Wikimedia België website in uw eigen taal

[edit]

We hebben onze publieke website viertalig gemaakt, om hem opnieuw toegankelijk te maken voor anderstaligen.

Twee bijkomende bestuursleden gezocht

[edit]

Tegen de algemene vergadering in het voorjaar 2022 zoeken we ten minste 2 nieuwe bestuursleden om onze werking te versterken. Kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur via board@wikimedia.be.

Fiscale gift via de Koning Boudewijnstichting

[edit]

Het Fonds Vrienden van Wikimedia België is erkend door de Koning Boudewijnstichting. Uw giften worden gebruikt om de door het Fonds goedgekeurde projecten van Wikimedia België te financieren. Giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven u in principe een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Contacteer ons

[edit]
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Wikimedia België vzw (WMBE)
Antwerpselaan 40
B-1000 Brussel
+32 471 82 20 26 (voice/sms/Signal/Telegram/WhatsApp)
Onderneming 0563.775.480 – RPR Brussel – Niet BTW-plichtig
www.wikimedia.be • info@wikimedia.be
Activiteitskalendar
Video chat