Uitnodiging voor de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage 2018

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
en fr
Click here to see the main site Wiki Loves Heritage 2019
Logo Wiki Loves Heritage
Logo Wiki Loves Heritage
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Als onderdeel van dit thematisch jaar organiseren we van half juni tot half november de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage om erfgoed online zichtbaarder te maken en beter te laten weergeven en beschrijven op Wikipedia. Erfgoed is onze gemeenschappelijke geschiedenis, maar is voor veel mensen vaak onbekend omdat het online onzichtbaar is.

Alle erfgoed komt in aanmerking voor de wedstrijd, zowel onroerend als roerend erfgoed, zowel immaterieel als maritiem erfgoed.

  • Onroerend erfgoed zijn archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen, oorlogsrelicten en stads- en dorpsgezichten.
  • Roerend erfgoed zijn de collecties kunstobjecten, gebruiks- en siervoorwerpen, archiefstukken, beeldmateriaal, historische werktuigen en voertuigen, enz., die onder andere in musea, archieven en erfgoedbibliotheken bewaard worden.
  • Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog beoefent. Bijvoorbeeld feesten, verhalen, liederen, tradities, sociale gebruiken, rituelen, ambachten...
  • Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt. Het gaat zowel om zeegaande vaartuigen als om binnenvaartuigen met diverse aandrijvingen, of zonder eigen aandrijving, die werden ingezet voor de pleziervaart of voor beroepsdoeleinden.

Iedereen kan deelnemen door foto's van het erfgoed in België te maken en ze te uploaden onder een vrije licentie op Wikipedia's mediabibliotheek, Wikimedia Commons, via: Wiki Loves Heritage 2018 in België.

De wedstrijd staat open voor individuen. Als collectiebeherende organisatie kun je een bijdrage leveren door de wedstrijd te faciliteren: gratis de deur openen voor fotografen, een fotografieworkshop organiseren en mensen in je netwerk uitnodigen om foto's te maken, de mogelijkheden zijn talrijk! Meer inspiratie is te vinden op Wiki Loves Heritage 2018 in Belgium/Organisaties en op Activiteiten organiseren en samenwerken met Wikimedia van de Vlaamse Overheid.

Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd door vrijwilligers van Wikipedia en Wikimedia België, en in Vlaanderen samen met de Vlaamse Overheid, PACKED vzw, Faro en Herita.

Na de fotowedstrijd zal een jury alle foto's beoordelen en zullen de fotografen van de winnende foto's een prijs ontvangen tijdens de prijsuitreiking.

Details

[edit]
  • Wedstrijdperiode: 15 juni t/m 15 november 2018   (maar de foto's mogen wel eerder al genomen zijn)
  • In aanmerking komend voor de wedstrijd: foto's van erfgoed in België
  • Volg ons op Twitter! Volg ons op Twitter en deel de hashtag #WikiLovesHeritage
  • Contacteer ons op: info@wikimedia.be

Zie ook

[edit]