Talk:Voorstellen voor een nieuwe naam voor de Wikimedia-beweging

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Talk page
Start a new section with a header — Indent an answer with an extra : — Terminate a contribution with ~~~~

Nieuwe namen[edit]

Waarde collega's,

Ik heb met voldoening vastgesteld dat er veel tegenstand is tegen het invoeren van nieuwe namen. Ik ben zelf een beslist tegenstander van deze wijzigingen.

Sinds een aantal jaren is het wereldwijd een echte ziekte geworden om namen te wijzigen. In de meeste gevallen gaat het om namen die duidelijk zegden waar het over ging, die door flauwe afkooksels of onbegrijpelijke woorden zijn vervangen.

Moet dat nu ook door de Wikiwedreld razen? Moeten we ons nu allen weer gewennen aan nieuwe namen die geen enkele verbetering inhouden? Ik hoop dat de tegenstanders en het gezond verstand het halen!

Dries Van den Abeele

Mee eens dat de verandering niet nodig is en mogelijk schadelijk. 'Wikipedia Network' vind ik nog de minst slechte. 'Movement' tast de neutraliteit aan, daar het actievoeren met doelen suggereerd. 'Wiki' is een veel te algemene term.Smiley.toerist (talk) 08:52, 1 July 2020 (UTC)[reply]
jammer dat de focus hier enkel op de nieuwe naamgeving ligt, waardoor de nieuwe strategie voor 2030 (met een aantal positieve punten) ondergesneeuwd raakt. Benieuw wat WM BE daarvan denkt.
mbt de nieuwe naam: ik sta achter het voorstel om alles onder de "sterkste en meest bekende naam" (zijnde Wikipedia) onder te brengen. Dit is hoe de meeste buitenstaanders het nu ook zien (ze kennen Wikimedida niet).
Zoals Smiley.toerist aangeeft is Wiki te algemeen. Als ik dan moet kiezen over de overige twee kies ik de Movement-optie. MADe (talk) 11:09, 1 July 2020 (UTC)[reply]

valabel juridisch argument[edit]

Geert, ik las jouw email , daaruit citeer ik

" Als Wikimedia België haar naam zou moeten veranderen in "Wikipedia xxxx België" kan de vereniging niet langer volhouden dat ze niet verantwoordelijk is voor de inhoud van Wikipedia. Dit zou het risico voor rechtszaken ernstig vergroten.

Er kan zelfs over oneigenlijk gebruik kunnen worden gesproken door de naam van een van de projecten te gebruiken als de naam van de vereniging, gemeenschap, en stichting. " ik kan je hierin alleen maar bijtreden en wat mij betreft is dit een soort troef-argument, dat alle andere overtroeft. --DerekvG (talk) 10:53, 2 July 2020 (UTC)[reply]