Taks tot vergoeding der successierechten

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

De Taks tot vergoeding der successierechten (officiële naam), ook wel genoemd jaarlijkse taks op de vzw’s (alternatieve naam), patrimoniumtaks, of kortweg (verwarrend) successierechten is een federale belasting op de eigendommen (onroerend, roerend) van vzw's.

Successierechten (erfbelasting) worden betaald (meestal door particulieren) bij het overlijden en de erfenis van fysieke personen. De taks tot vergoeding der successierechten werd ingevoerd bij de wet van 27 juni 1921, omdat vzw's een eeuwigdurende bestemming hebben; deze taks probeert hier een compensatie voor te vinden.[1]

Contestatie[edit]

Er is discussie waarom internationale onroerende goederen uitgesloten worden.

Er wordt geopperd dat deze aangifte via de rechtspersonenbelasting zou kunnen worden geregeld, tezamen met het indienen van de jaarrekening. Tot op heden moet deze aangifte 3 keer gebeuren... op verschillende tijdstippen in de loop van hetzelfde kalenderjaar. Twee keer op papier, en nog eens elektronisch via BIZTAX.

Aangifte[edit]

De situatie op 1 januari van ieder aanslagjaar moet worden aangegeven. Spontaan aan te geven en jaarlijks vrijwillig betalen voor 31 maart.[2][3][4]

Beslissingstabel
Kapitaal (€) Taks (€) Aangifte Betaling
< 25000 0 Enkel een verklaring (jaarlijks) Er wordt geen belasting betaald
≥ 25000 < 500 Iedere 3 jaar aangeven Jaarlijks spontaan te betalen
≥ 25000 ≥ 500 Jaarlijkse aangifte

Merk op:

 • Als er geen aangifte dient te gebeuren moet men toch het strookje terugsturen, of spontaan zelf het initiatief nemen om te melden dat geen aangifte vereist is.
 • Het kan gebeuren dat de administratie geen uitnodiging stuurt. Toch blijft een (nul)aangifte verplicht.
 • Er is geen mogelijkheid om dit elektronisch te doen, zelfs niet via e-mail. Het moet absoluut per brief.

Tarieven[edit]

Het tarief van deze taks bedraagt 0,17% op het aangegeven kapitaal. De aangever moet zelf het initiatief nemen om de aangifte te doen en te betalen. Jaarlijks voor 31 maart aan te geven.

Belastbaar[edit]

De liquiditeiten of het bedrijfskapitaal die normaal bestemd zijn om de werking van een vereniging in het komende jaar te verzekeren, zijn van de belasting vrijgesteld. Zichtrekeningen worden dus niet in aanmerking genomen, tenzij er jaar over jaar aanzienlijke bedragen op een zichtrekening geparkeerd blijven.

De jaarbalans en het overzicht van inkomsten en uitgaven van de jaarrekening kan hulp bieden bij het vaststellen en berekenen van de verschuldigde tax.

Aangeven Niet aangeven
 • Onroerend goed (in eigendom)
 • Investeringen (met afschrijving)
 • Spaarrekeningen
 • Termijnrekeningen ≥ 1 jaar
 • Beleggingen
 • Effectenrekeningen[5]
 • Werkingsmiddelen
 • Subsidies
 • Zichtrekeningen
 • Debiteuren (lopende projecten)
 • Schulden (geleverde bestellingen; uitstaande facturen, terugstortingen, verplichtingen)
 • Voorraden

Tip: je kan beter een provisie aanleggen door de voorziene uitgaven voor het volgende jaar over te boeken van een spaarrekening naar de zichtrekening, mocht het saldo van de belastbare tegoeden op spaarrekeningen groter zijn dan 25000 €.

Vereenvoudiging van de wettelijke procedures[edit]

Waarom kan dit niet gewoon op basis van de jaarrekening (balans), of via BIZTAX? Drie keer moet dezelfde aangifte gebeuren...

Eigenlijk zou enkel het "eigen vermogen" op de balans van de jaarrekening als basis moeten dienen voor de berekening van deze belasting.

Administratie[edit]

Een eenvoudige brief in het geval van een nul-aangifte, ieder jaar begin maart, volstaat om de aangifte te volbrengen:

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
RZ-Kantoor
Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1
Gaston Crommenlaan 6 Bus 411 
9050 Ledeberg

Via e-mail:

 • rzsj.kantoor.brussel1@minfin.fed.be

Externe linken[edit]

Zie ook[edit]

Referenties[edit]

 1. Arrest nr. 10/2020 van 23 januari 2020
 2. VSDC Review 194, januari-februari 2021, p. 12
 3. VSDC Review 199, januari-februari 2022, p. 17
 4. VSDC Review 207, Sep 2023, p. 9-10 - Hervorming taks tot vergoeding der successierechten (patrimoniumtaks)
 5. VSDC Review 198, november-december 2021, p. 9 - Taks op de effectenrekeningen