Taks tot vergoeding der successierechten

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
State Coat of Arms of Belgium.svg

De Taks tot vergoeding der successierechten (officiële naam), ook wel genoemd Jaarlijkse taks op de vzw’s (alternatieve naam), Patrimoniumtaks (juiste naam?), of kortweg (verwarrend) Successierechten is een federale belasting op de eigendommen (onroerend, roerend) van vzw's.

Aangifte[edit]

Situatie op 1 januari. Aangeven en betalen voor 31 maart.

Beslissingstabel
Kapitaal (€) Taks (€) Aangifte
< 25000 Enkel een verklaring (jaarlijks)

Er wordt geen belasting betaald

≥ 25000 < 500 Iedere 3 jaar
≥ 25000 ≥ 500 Jaarlijks

Als er geen aangifte dient te gebeuren moet men toch het strookje terugsturen, of zelf het initiatief nemen om te melden dat geen aangifte nodig is.

Er is geen mogelijkheid om dit elektronisch te doen. Het moet per brief.

Tarieven[edit]

Het tarief van deze taks bedraagt 0,17% op het aangegeven kapitaal. De aangever moet zelf het initiatief nemen om te betalen. Eveneens voor 31 maart.

Belastbaar[edit]

De liquiditeiten of het bedrijfskapitaal die normaal bestemd zijn om de werking van een vereniging in het komende jaar te verzekeren, zijn van de belasting vrijgesteld.

De balans en de het overzicht van inkomsten en uitgaven van de jaarrekening kan hier een hulp bieden.

Aangeven Niet aangeven
  • Onroerend goed (in eigendom)
  • Investeringen (met afschrijving)
  • Spaarrekeningen
  • Termijnrekeningen ≥ 1 jaar
  • Beleggingen
  • Werkingsmiddelen
  • Zichtrekeningen
  • Schulden

Vereenvoudigen van de procedure[edit]

Waarom kan dit niet gewoon op basis van de balans-aangifte (balans)?

Externe linken[edit]

Zie ook[edit]