De werking van Wikimedia België

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Wat is het doel van de organisatie?[edit]

De vereniging Wikimedia België deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia organisaties in andere landen wereldwijd. Wij ijveren voor de bevordering van de vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op het regionale, federale en het Europese niveau. Wij dragen bij aan de sociale, culturele en juridische kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis. Wij moedigen aan tot het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media. Wij zetten aan tot het verzamelen, ordenen, verrijken, indexeren, catalogeren, en ter beschikking stellen van vrije kennis. Wij maken instellingen, organisaties, de overheid, en de bevolking bewust van het belang van vrije licenties om te bekomen dat de menselijke kennis, erfgoed, en verwante immateriële elementen eeuwig beschikbaar blijven voor de mensheid. Wij stimuleren het digitaliseren, beschrijven en inventariseren van erfgoed via fotografie, audio en video (Wikimedia Commons).

Tot wie richt de vereniging zich?[edit]

De vereniging ondersteunt alle gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse talen. In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit van andere verenigingen, organisaties, en instellingen waarvan de doelstellingen vergelijkbaar zijn met of complementair aan haar doel, b.v. Creative Commons, OpenStreetMap, Open Knowledge, Open source. Wij werken samen met andere socio-culturele instellingen of verenigingen met een gelijkaardig doel, b.v. musea, bibliotheken, archieven, hogescholen, universiteiten, andere scholen, volwassenenonderwijs, verenigingen, initiatieven van publiek belang, de overheid en haar instellingen. Wij helpen mee aan de bewustwording van Wikimedia-projecten (outreach). We willen ook een sociale dimensie geven aan onze activiteiten, b.v. het beschikbaar maken van Wikipedia voor gevangenen, of voor anderstaligen.

Wat zijn de voornaamste activiteiten van de organisatie?[edit]

De vereniging kan alle handelingen stellen die bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen; b.v. internetfaciliteiten en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud en het delen ervan, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen. Wij organiseren evenementen, conferenties, seminars en workshops. Wij werken samen met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties; en hen aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte vrije licentie om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed. Wij verzorgen de nationale public relations. Wij geven opleiding geven "Schrijven voor Wikipedia". Wij promoten van Vrije kennis (Wikimedia-projecten) en Open data (Wikidata).

Waar is de organisatie actief?[edit]

Wij zijn actief in België maar werken ook samen met homologe Wikimedia-verenigingen die dezelfde taal gebruiken zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en andere. Uitwisseling van ideeën en projecten. Samen evenementen opzetten en organiseren. Internationale conferenties en trainingen organiseren.

Zie ook[edit]

Externe linken[edit]