Intervat

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

Met de toepassing Intervat kunt u uw btw-aangiften indienen.

Is enkel nodig indien de vereniging economische activiteiten heeft.

Jaarlijkse klantenlisting

[edit]

BTW-plichtige vzw’s moeten vóór 31 maart de jaarlijkse klantenlisting (ook wel BTW-listing genoemd) indienen. Op deze klantenlisting worden alle klanten met een Belgisch BTW-nummer vermeld aan wie de vzw in 2014 voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. BTW) gefactureerd heeft. De lijst vermeldt per klant het totaalbedrag en het totaalbedrag van de BTW. De klantenlisting moet elektronisch ingediend worden via Intervat.

Nadere inlichtingen

[edit]

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op de INTERVAT-startpagina onder de rubriek “Online hulp”. Voor technische vragen kan u een e-mail richten aan info.intervat@minfi n.fed.be. Niet-technische vragen kunnen worden gesteld aan het Contactcenter van de FOD Financiën 0257/257.57.

[edit]

Zie ook

[edit]