User:Jos Punie

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Babel user information
nl-N Deze gebruiker heeft het Nederlands als moedertaal.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
fr-2 Cet utilisateur dispose de connaissances intermédiaires en français.
de-1 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf grundlegendem Niveau.
Users by language

Ik ben een oud-leraar biologie, wetenschappen en aardrijkskunde (in TBS58+).

Binnen Wikimedia werk ik het meest met Wikibooks. Het is een prachtige toepassing om een elektronische cursus op te stellen. Ook Wikimedia Commons biedt een schat aan didactisch materiaal.

Op 9 november 2012 nam ik deel aan de Wikimedia Conferentie Nederland, met de bijdrage "Het gebruik van Wikimedia Commons en Wikibooks in interactieve onderwijsvormen voor het secundaire onderwijs". Voor deze workshop heb ik 2 Wikibooks aangemaakt.

Tijdens deze conferentie in Utrecht ben ik overtuigd geraakt dat er ook een Wikimedia Foundation Belgium moet komen. Vandaar dat ik mij hier aanmeld.

I am a former teacher (biology science and geography).
Inside Wikimedia, I work the most with Wikibooks. It is a wonderful application to make an electronic course. Wikimedia Commons also offers a wealth of educational material.
On 9 November 2012 I took part in the Conference Wikimedia Netherlands, with the contribution "The use of Wikimedia Commons and Wikibooks in interactive teaching methods for secondary education".
During this conference in Utrecht I became convinced that there has to come a Wikimedia Foundation Belgium . That is why I have subscripted here the list of interested people.


Je suis un ancien professeur de biologie, de la science et de la géographie.
A l'intérieur de Wikimedia, je travaille le plus avec Wikibooks. Il s'agit d'une application formidable pour composer un cours électronique. Wikimedia Commons propose également une multitude de ressources pédagogiques.
Le 9 Novembre 2012, je pris part à la Conférence Wikimedia Pays-Bas, avec la contribution «L'utilisation de Wikimedia Commons et Wikibooks pour des méthodes interactives d'enseignement pour l'enseignement secondaire".
Au cours de cette conférence à Utrecht je suis devenu convaincu qu'il faut aussi un Wikimedia Foundation Belgium. C'est pourquoi j'ai signé ici la liste des personnes interessés.