Talk:Reglement van Inwendige Orde

From Wikimedia Belgium
Latest comment: 9 years ago by Effeietsanders in topic Votes about people
Jump to navigation Jump to search

rio 4 over rechtspersonen

Elke rechtspersoon die wenst aangesloten lid te worden moet zich daartoe schriftelijk kandidaat stellen bij de RvB en moet daartoe een natuurlijke persoon als zijn vertegenwoordiger voordragen. Die vertegenwoordiger hoeft geen bestuurder of werknemer te zijn van de rechtspersoon, maar hij moet wel uitdrukkelijk (schriftelijk) en voor een beperkte periode (maximum 5 jaar) worden gemachtigd door de rechtspersoon.

    • RIO-4.1. De gemachtigde vertegenwoordiger moet ook zelf zijn schriftelijke kandidatuur stellen bij de RvB.
    • RIO-4.2. De RvB beoordeelt op dezelfde wijze de kandidaturen als in RIO-2.
    • RIO-4.3. Kandidaat leden (rechtspersonen) worden erop attent gemaakt hun vertegenwoordigers zodanig te kiezen dat zij geen uitgesloten leden voordragen.

** RIO-6.3 Een rechtspersoon die kandidaat effectief lid is doorloopt deze procedure, alsook zijn aangeduidde vertegenwoordiger.

schrappingen sinds 2012[edit]

Er is veel te veel uit het RIO geschrapt dat niet is overgenomen of bepaald door de statuten. ik vindt dat er heelwat risico's worden genomen door ten aanzien van leden en toetreding tot "effectieve leden" en allerlei willekeur waarop de AV geen invloed meer heeft --DerekvG (talk) 14:50, 30 August 2013 (UTC)Reply

Dat kan tellen. Katja (talk) 16:37, 31 August 2013 (UTC)Reply

Votes about people[edit]

Hi,

as indicated before, it would be relevant to mention somewhere that votes about people (elections etc) should be held in writing and secret. I believe we discussed this before, and someone mentioned this would be arranged in the RIO instead. But it may have been overlooked? Effeietsanders (talk) 14:32, 7 June 2014 (UTC)Reply

Aangesloten leden[edit]

De term "toegetreden leden" vervalt en wordt vervangen door "aangesloten leden".