Short description of Wikidata/nl

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Taal: English • Nederlands

Wikidata is een publieke databank waar ieder object kan worden beschreven. Items kunnen worden toegevoegd en aangepast via een web interface. Meerdere query tools laten toe om de databank te ondervragen. De databank bestaat sinds oktober 2012. Begin 2019 zijn er al meer dan 55 mio objecten geregistreerd.

Wikidata is een Triple-store database gebouwd rond entities - relationships - values (ook gekend als Item - Properties - Values of Object-Key-Value tupel. Iedere tupel beschrijft een statement. Er bestaat een onderliggend generiek data model waardoor een willekeurig object & eigenschap kan worden gedocumenteerd zonder dat het datamodel moet worden aangepast. Dit is eigenlijk een object-oriented database.

Voorbeeld: https://www.wikidata.org/wiki/Q2780100 (Koning Boudewijnstichting)

De applicatie en de databank is inherent polyglot.

Ieder item heeft een uniek en onververanderlijk Q-nummer, een Label (naam), een Description, en mogelijk een of meerdere Aliassen (synoniemen). Een item kan een onbeperkt aantal statements omvatten.

Properties hebben een P-prefix. Er bestaan validatieregels (constraints) die een post-commit validatie doen. Deze databank is dus niet ACID (Atomic, Consistent, Isolated, Durable) maar best-effort BASE (Basically Available, Soft state, Eventual consistency). CRUD (create, read, update, delete) worden wel volledig ondersteund. De historiek van de updates wordt volledig bijgehouden.

Het kan worden gebruikt om b.v. de catalogus van een museum te documenteren en te publiceren.

Wikipedia gebruikt Wikidata sinds 2012 om Interwiki language links bij te houden. Nog een andere toepassing zijn automatische infoboxen op Wikipedia en Wikimedia Commons, of structured metadata voor Wikimedia Commons.

De licentie is Public domain (CC0) - https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ want op data kunnen geen auteursrechten rusten (wel op databanken).

External links[edit]

Zie ook[edit]