Wiki Loves Art/2016/sideprojects/contact letter-nl

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

betr. Wiki Loves Art 2016 - educatief project


Geachte heer directeur, Beste leden van het educatief team,

Wikimedia Belgium, de ondersteunende vrijwilligersorganisatie van de Wiki-projecten zoals de internet encyclopedie Wikipedia organiseert begin 2016 de fotowedstrijd WIKI LOVES ART 2016.

U kent ongetwijfeld de Wikipedia online encyclopedie, uw leerkrachten en leerlingen maar er zeker gebruik van. Een encyclopedie als Wikipedia vult zich niet vanzelf, daarom organiseert Wikimedia Belgium promotieactiviteiten waar uw school, uw lerarenkorps en uw leerlingen ongetwijfeld hun voordeel mee kunnen doen.

Het Wiki Loves Art project heeft de bedoeling om het cultureel en artistiek erfgoed van België in de kijker te plaatsen. Het centrale evenement is een twee-jaarlijkse (mogelijk jaarlijkse) fotowedstrijd waarin partnerorganisaties (zoals musea, bibliotheken edm...) hun collecties geheel of gedeeltelijk openstellen voor het maken van foto's. De foto's kunnen gaan over het museum, het gebouw, de collectie (of een deel van de collectie) of over bepaalde stukken uit het museum. Naast de fotowedstrijd worden er ook "schrijf"evenementen gehouden om over de organisatie, het museum of de zijn collectie wikiartikelen te schrijven, te verbeteren of van bronnen te voorzien.

Binnen het Wiki Loves Art project is er een educatief project opgestart van workshops om fotografen en schrijvers op te leiden. Deelname aan Wiki Loves Art vereist vrijwel geen voorkennis enkel een gezonde dosis nieuwsgierigheid en leergierigheid. Wij bieden uw school de mogelijkheid om deel te nemen aan ons project door onze vrijwilligers uit te nodigen voor het geven van presentaties en workshops. Wij bieden u de mogelijkheid om onze vrijwilligers uit te nodigen voor een samenwerking.

Ons educatief project richt zich op 3 publieksgroepen, er is geen beperking tot welke groep deelnemers behoren, iedereen kan zich inschrijven :

  • wij richten ons tot de leerkrachten : met onder meer onderwerpen als gebruik van wikipedia als documentatie bron of als referte materiaal en lesgeven over wikipedia
  • wij richten ons tot leerkrachten en leerlingen (eerst 3de graad, mogelijk 2de en 3de graad) om te leren bij te dragen aan wikipedia : artikels schrijven, illustreren etc
  • wij richten on te iedereen die geïnteresseerd is in fotografie/ fototechnieken : wij leren mensen fotograferen , of vullen uw lessen aan met praktische toepassingen van digitale fotografie

( volgend jaar voorzien wij ook train-the-trainer sessies om die workshops te geven).

Wij bieden u verschillende samenwerkingsvormen aan die zich zowel tijdens als buiten de schooluren, of wij organiseren samen workshops buiten de schooluren waarbij u de school infrastructuur stelt of een combinatie van de beide samenwerkingsvormen. De algemene presentatie over de Wiki-projecten kan bijvoorbeeld tijdens de schooltijd voor iedereeen gegeven worden (leerkrachten en leerlingen) samen, de workshop voor leraren kan bijvoorbeeld op school worden georganiseerd als een soort beroepsvorming/vervolmakingscursus. De geïnteresseerden kunnen dan indidivueel inschrijven voor de workshops die dan buiten schooltijd (avond, weekend of woesndagnamiddag) worden georgansieerd.

...

met vriedenlijke groeten